BIND 8 czyli serwer nazw (DNS)

Instalujemy:

cd /usr/ports/net/bind8
make install && make clean

Po zainstalowaniu naszego nameda zerknijmy na pliki konfiguracyjne, standardowo znajdują się w /etc/namedb/.

named.conf :
options {
    directory "/etc/namedb";  

Informuje demona w jakim katalogu znajdują się pliki konfiguracyjne.

};
zone "domena.pl" {
    type master;
    file "domena.hosts";
    allow-update { none; };
    allow-transfer { 111.111.111.111; };
    notify yes;
};

zone "druga-domena.pl" {
    type master;
    file "druga.hosts";
    allow-update { none; };
    allow-transfer { 111.111.111.111; };
    notify yes;
};

Tak wygląda mniej więcej plik konfiguracyjny domen, jakie mamy do naszej dyspozycji.

 • type master - określa czy serwer jest primary dla danej domeny
 • type slave - określa czy serwer jest secondary dla danej domeny
 • allow-transwer - określa serwer secondary i tam będą kierowane nasze pliki konfiguracyjne domen (domena.hosts oraz druga.hosts)
 • W przypadku, gdy named.conf znajduje się na serwerze secondary dla naszej domeny, plik ten będzie wyglądał następująco:

  options {
      directory "/etc/namedb";
  };
  
  zone "domena..pl" {
      type slave;
      file "domena.hosts";
      masters { 111.111.111.112; };
  };
  
  zone "druga_domena.pl" {
      type slave;
      file "druga.hosts";
      masters { 111.111.111.112; };
  };
  

  I to wystarcza by teraz zabrać się za pliki konfiguracyjne naszych domen domena.pl oraz druga-domena.pl - jeżeli taką posiadamy. Pliki te należy stworzyć w katalogu takim jak zdefiniowaliśmy w pliku named.conf czyli /etc/namedb/ i będą ona wyglądały następująco: /etc/namedb/domena.hosts

  $TTL 3600
  @    IN   SOA   domena.pl. root.domena.pl. (
              2002100501; numer seryjny,
  				 ; należy pamiętac o 32 bitowym rozmiarze.
              10800	 ; odświerzanie
              3600	 ; powtórna próba odświeżenia
              3600000  ; ważność
              86400 )  ; minimalnie
  
  $ORIGIN         		domena.pl.
  				IN   NS   ns1.domena.pl.  
  				IN   NS   ns2.domena.pl.
  
  IN	NS 	określa serwery nazw dla naszej domeny
  
  				IN   MX   0 mail.domena.pl.
  
  IN	MX	określa host gdzie znajduje się serwer poczty dla naszej domeny
  
  @           		IN    A     111.111.111.110
  
  Lokalizujemy nasz serwer aby pracował jako domena.pl
  
  alfa		        IN	A	111.111.111.112
  bravo				IN	A	111.111.111.113
  ns2				IN	A	111.111.111.111
  
  Przypisujemy adresy ip dla naszych komputerów w sieci
  
  ns1				IN	A	111.111.111.110
  mail				IN	A	111.111.111.110
  pop3				IN	A	111.111.111.110
  smtp				IN	A	111.111.111.110
  www				IN	A	111.111.111.110
  

  Jak widać powyżej, przypisaliśmy kilka hostów do jednego adresu IP - w tym przypadku jest to nasz serwer, który jest serwerem primary dla naszej domeny oraz obsługuje www oraz pocztę.

  www.falochron 	   		IN	A	111.111.111.110
  falochron			IN	A	111.111.111.110
  

  W ten sposób stworzyliśmy użytkownikowi falochron adres www.falochron.domena.pl Tak ale to nie wszystko, teraz skoro poruszyłem temat WWW zerknijmy na chwilkę do pliku /usr/local/etc/apache/httpd.conf:

  <VirtualHost 111.111.111.110:80>
      ServerAdmin admin@domena.pl
      DocumentRoot /www/domena
      ServerName www.falochron.domena.pl
      ServerAlias falochron.domena.pl
  </VirtualHost>
  

  Powróćmy do naszego nameda i zajmijmy się teraz domeną odwrotną, czyli popularny REV DNS. W tym celu naszym ulubionym vi edytujemy plik /etc/namedb/named.conf i dodajemy tam następujący wpis:

  zone "111.111.111.in.addr.arpa"
      type master;
      file "111.111.111.reverse"
      allow-update { none; };
      allow-transfer { 111.111.111.111;};
      notify yes;
  

  Teraz zobaczmy co mamy w pliku konfiguracyjnym domeny odwrotnej /etc/namedb/111.111.111.reverse:

  @    IN   SOA   domena.pl. root.domena.pl. (
        		2002100501 	; numer seryjny, należy pamiętac 
  					; o 32 bitowym rozmiarze.
              10800	    ; odświeżanie
              3600		; powtórna próba odświeżenia
              3600000     ; ważność
              86400 )     ; minimalnie
  				IN	NS	ns1.domena.pl.
  				IN	NS	ns2.domena.pl.
  110				IN	PTR	mail.domena.pl. 
  
  Tutaj przypisaliśmy główny host, którym jest nasz 
  serwer (/etc/rc.conf , /etc/hosts).
  
  111				IN	PTR	ns2.domena.pl.
  112				IN	PTR	alfa.domena.pl.
  113				IN	PTR	bravo.domena.pl.
  
  Powyżej umieściliśmy odpowiednie wpisy dla naszych hostów w domenie domena.pl .
  
  114				IN	PTR	delta.druga-domena.pl.
  115				IN	PTR	echo.druga-domena.pl.
  

  Jak widać adresy IP 111.111.111.114 oraz 111.111.111.115 przypisane są do domeny domena-druga.pl, a plik konfiguracyjny dla tej domeny będzie wyglądać następująco:

  $TTL 3600
  @    IN   SOA   druga-domena.pl. root.druga-domena.pl. (
  
  ---cięcie---
  
  $ORIGIN         		druga-domena.pl.
  
  				IN   NS    ns1.domena.pl.  
              		IN   NS    ns2.domena.pl.
  delta				IN	A	111.111.111.114
  echo				IN	A	111.111.111.115
  www				IN	A	111.111.111.110
  

  Przypisaliśmy www.druga-domena.pl do adresu IP który jest obsługiwany przez nasz demon HTTPD.

  Jak to jest z tymi VHOSTAMI? (virtual hosts)

  Zakładamy , że poproszono nas o "wydelegowanie" irc.vhost.domena.pl na adres IP 222.222.222.64 , zatem do pliku /etc/namedb/domena.hosts wstawiamy odpowiednią linię:

  irc.vhost			IN	A	222.222.222.64
  

  I z naszej strony to wszystko. Właściciel adresu IP 222.222.222.64 w swoim pliku konfiguracyjnym domeny odwrotnej, załóżmy, że /etc/namedb/222.222.222.reverse, powinien umieścić następujący wpis:

  64				IN	PTR	irc.vhost.domena.pl.
  

  Oczywiście należy jeszcze w pliku /etc/rc.conf dodać odpowiedni wpis:

  ifconfig_fxp0_alias0="inet 222.222.222.64 netmask 255.255.255.255"
  

  W przypadku wydelegowania domeny IN NS sprawa wygląda bardzo podobnie lecz zamiast:

  irc.vhost		IN 	A 	222.222.222.64 
  

  wpiszemy:

  irc.vhost	  	IN	NS 	ns1.tpsa.pl.
  

  Do automatycznego startu nameda podczas uruchomiania systemu konieczny jest wpis w /etc/rc.conf:

  named_enable="YES"
  

  Można również dodać linę:

  named_flags="-u bind -g bind"
  

  Wiąże się z tym dodanie użytkownika bind i grupy bind. Dla porządku, jeżeli w /etc/login.conf mamy stworzoną klasę daemon, przypisujemy go tam (pw usermod -L daemon -n bind.

  Restartujemy naszego nameda. Jak widać nie używałem w tym opisie IN CNAME lecz IN A w przypadku aliasów www. Nadmienię również ze artykuł ten zawiera niezbędne minimum by mógł sprawnie pracować nasz serwer nazw.

  Adam Domański Falochron

© BSDGuru.org TeAm 2002-2003